PRACE POGLĄDOWE

 
 basket put

Nic nie musi pozostać takie samo tylko dlatego, że zawsze takim było. Most Prettau jako ruchoma rekonstrukcja na implantach w przypadku bezzębia

Nichts muss so sein, nur weil es immer so gewesen ist. Die Prettau Bridge als herausnehmbare implantatprothetische Versorgung im zahnlosen Kiefer

Otmar Siegele, Thomas Jehle

225-237

 basket put

Jak uzyskać poprawną okluzję

Getting the Bite Wright

Jim Collis

238-251

 

OPISY PRZYPADKÓW

 
 basket put

Uproszczony protokół stomatologiczny wykonywania ruchomej protezy o podparciu implantologiczno - śluzówkowym

Simplifi ed Dental Protocol for the Construction of a Removable Prosthesis to Implant/Mucosal Support

Maurizio Sedda, Simone Fedi

252-261

 basket put

Protezy typu overdenture: funkcja i estetyczny projekt

Overdenture: function, aesthetics, design

Luca Ruggiero, Salvatore Chimenz

262-267

 basket put

Rehabilitacja bezzębia z wykorzystaniem protez całkowitych: studium przypadku

The Rehabilitation of Edentulism with Complete Dentures: A Case Report

Alessio Casucci, Alessandro Ielasi

268-278

basket put

Zęby konfekcjonowane w zestawieniu z uzupełnieniem licowanym indywidualnie. Proteza całkowita szczęki i mosty protetyczne w żuchwie

Konfektion trifft auf Massarbeit. Oberkiefertotalprothese trifft auf festsitzende Brücken im Unterkiefer

Björn Czappa

279-285
 basket put

Ponad 11 lat od zacementowania. Długoczasowa obserwacja złożonej rehabilitacji estetycznej i czynnościowej wykonanej z ceramiki szklanej

Über elf Jahre in situ. Langzeitdokumentation einer komplexen ästhetischen und funktionellen Rehabilitation mit Glaskeramik

Daniel Edelhoff, Oliver Brix

286-291