PRACE POGLĄDOWE

 
 basket put

Prawidłowa rejestracja relacji między szczęką i żuchwą. Naukowa metoda, pozwalająca na uzyskanie prawidłowego przeniesienia relacji zwarciowych z jamy ustnej na modele robocze w pracowni protetycznej

The correct recording of intermaxillary relations. Scientific methodology for obtaining the correct transfer of occlusal relations from the oral cavity to the working models in the laboratory

Claudio Nannini

4-21

 basket put

Nowe technologie i procedury zabiegowe do wykonywania protez całkowitych wspartych na implantach

New Technologies and Operating Protocols for Making Implant-Supported Full Dentures

Marco Broglio

22-31

 basket put

Identure – rewolucyjna koncepcja w wykonywaniu protez całkowitych

Identure; a Revolutionary Concept in Complete Denture Prosthetics

Carl Fenwick

32-37

 basket put

Metodyczne odtworzenie funkcji i estetyki

Methodological Restoration of Function and Aesthetics

Sergey Chikunov

38-45

 basket put

Kompozyt Deluxe. Rekonstrukcje implantologiczne na podbudowie z tlenku cyrkonu, wykonane przy użyciu puszki SR Nexco

Komposit Deluxe. Mit der SR Nexco Flask zu implantatgestützten, Zirkonoxid-basierten Restaurationen

Annette von Hajmasy, Jürg Stuck

46-58

 

BADANIA NAUKOWE

 
basket put

Jak stworzyć idealne połączenie? Przegląd mechanizmów połączenia między polieteroeteroketonem i tworzywami do licowania

Verbindung schaffen? Übersicht der Verbundmechanismen zwischen Polyetheretherketon und Verblend-/Befestigungskunststoffen

Maximilian Fiebig, Bogna Stawarczyk

59-65
 

VARIA

 
 basket put

Podstawy fotografii stomatologicznej w oparciu o jednodniowy kurs prowadzony przez Saschę Heina – część 3

Grundlagen der Dentalfotografie auf Basis eines Eintageskurses von Sascha Hein – Teil 3

Sascha Hein

66-75