Björn Maier

DENTAL DIALOG, Tom/Volume 5; Numer/Number 2 (15), 2014: 71-81

ISSN 2082-42 ID ART 2014/2/71

Pobierz pełną wersję artykułu

Björn MaierE

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Accepted: 10.05.2014. Published: 29.05.2014

 

 PL

Cały świat protetyki Pracownia dentystyczna


słowa kluczowe:

ceramika, modelowanie warstwowe, podbudowa z dwukrzemianu litu, podbudowa z tlenku cyrkonu


streszczenie:

Bez względu na rodzaj wykonywanej protezy dentystycznej ogromne znaczenie ma rozpoznanie naturalnej dynamiki światła i odtworzenie jej w najmniejszych szczegółach za pomocą wypróbowanych i niezawodnych materiałów (ryc. 1). Dlatego też nowoczesne materiały ceramiczne podlegają surowym kryteriom oceny.


GB

The whole world of prosthetics. The Dental Lab


key words:

ceramics, layering, lithium disilicate framework, zirconia framework 


summary:
Regardless of the type of dental prosthesis being fabricated, it is always about recognizing the natural features of light dynamics and replicating them in the smallest detail using proven and reliable materials (Fig. 1). The requirements regarding modern dental ceramic are accordingly demanding.