basket put

Codzienna praktyka w wykonawstwie natychmiastowych protez całkowitych

Daily Practice in Immediate Complete Denture Construction

Leonardo Carpina, Roberto Lazzeri

205-215

 basket put

Różnorodność w projektowaniu: proste rozwiązania protetyczne w złożonych przypadkach, skuteczne i funkcjonalne protezy overdenture

Variations in Designing: Simple Prosthetic Solutions, in Complex Cases, for a Successful Overdenture

Emiliano Ferrari, Gianni Storni

216-221

 basket put

Kompleksowa strategia protetyczna. Funkcjonalne uzupełnienia protetyczne z zastosowaniem szyn repozycyjnych – część 2

Komplexes Zahntechnisches Denken. Funktioneller Zahnersatz mit der Repositionierungs-Therapie – Teil 2

Herbert Thiel

222-233

 basket put

Systemy transferowe: analiza, weryfikacja i nowe rozwiązania

Transfer Systems: Analysis, Verification and New Solutions

Giorgio Borin

234-243

 basket put

Od startu do mety

From Start to Destination

Cristian Petri, Mircea Ghergie 

244-253

 basket put

Podstawy fotografii stomatologicznej w oparciu o jednodniowy kurs prowadzony przez Saschę Heina – część 2

Grundlagen der Dentalfotografie auf Basis eines Eintageskurses von Sascha Hein – Teil 2

Sascha Hein

254-261

basket put

II Kongres Ceramists No Limits

Anna Spyrka

262-263