2007 1 Surowiec

Karina Surowiec 

 

 PL


Sterylizacja w gabinecie stomatologicznym 


słowa kluczowe:

sterylizacja, autoklaw, pakowanie, kontrola procesu sterylizacji


streszczenie:

Sterylizacja to proces zabijania wszystkich mikroorganizmów, włącznie ze sporami bakterii. Materiał przeznaczony do sterylizacji musi być opakowany. Procesy wyjaławiania wymagają każdorazowo monitorowania przy pomocy wskaźników fizycznych, chemicznych i biologicznych.


GB

Sterilization in the dental practice


key words:

sterilization, autoclaw, packaging, monitoring of sterilization process


summary:

Sterilization is the process of killing of all microorganisms in a material, including highly resistant bacterial endospores. The sterilized material must be packaged in suitable packing material. Sterilization processes require routine monitoring with use of physical, chemical, and biological indicators.