2007 1 Pawlik

Agnieszka A. Pawlik 

 

 PL

Palenie papierosów a choroba przyzębia - mechanizmy patologiczne, rola personelu stomatologicznego w medycynie zapobiegawczej


słowa kluczowe:

choroby przyzębia, nikotyna, profilaktyka, tytoń


streszczenie:

Etiologia szeregu chorób wiąże się z paleniem papierosów. Badania naukowe świadczą także o związku między nałogiem palenia z chorobą przyzębia. Dym tytoniowy traktowany jest w kategoriach czynnika ryzyka schorzenia, jako przyczyna zaostrzenia jej przebiegu. Dlatego też walka z nałogiem powinna stać się elementem terapii chorego przyzębia. Praca przedstawia mechanizmy patologiczne zachodzące w tkankach przyzębia związane z nałogiem i rolę zespołu stomatologicznego w zaprzestaniu palenia oraz profilaktyce.


GB

 

Smoking and periodontal disease – pathology, role of dental staff in preventive medicine


key words:

periodontal diseases, tobacco, prophylaxis, nicotine


summary:

Smoking is associated with etiology of many diseases. The studies have confirmed the relationship between smoking and periodontitis. It appears to be a risk factor that aggravates the onset and severity of periodontal diseases. Thus tobacco control would be a part of the periodontitis treatment. This paper presents biological mechanisms of smoking in periodontal disease and a role of dental team in cessation and prevention.