Wstęp

Anna Spyrka

3
 

KARIOLOGIA

 
 basket put

Wybrane metody terapeutyczne stosowane w leczeniu próchnicy. Część 2 –metoda chemomechaniczna

Selected therapeutic methods used in caries treatment. Part 2- chemomechanical metod

Agnieszka Mielczarek, Anna Kwiatkowska 

5

basket put

Profilaktyka próchnicy poprzez lakowanie bruzd z wykorzystaniem aparatury diagnostycznej oraz fizykalnej wg badań własnych. Część I

Caries prophylaxis and fissure sealing with the use of diagnostic device and physical method according to own studies. Part I

K. Opalko, M. Sroczyk – Jaszczyńska

 8
 basket put

Wyznaczniki chorobotwórczości bakterii związanych z próchnicą zębów

Cariogenic potential of oral bacteria

Izabela Strużycka

 11
 

PERIODONTOLOGIA

 

basket put

Rola higienistki stomatologicznej w profilaktyce i leczeniu chorób przyzębia- część V. Fizykoterapia i laseroterapia w periodontologii

Oral hygienists role in the prophylaxis and treatment of periodontal dieseases- part V. Physiotherapy and lasertherapy in periodontology

Agnieszka A. Pawlik

14

 basket put

Kserostomia, czyli suchość w ustach

Kserostomia - dry mouth

Gabriela Bluszcz

18

 basket put

Palenie papierosów a choroba przyzębia - mechanizmy patologiczne, rola personelu stomatologicznego w medycynie zapobiegawczej

Smoking and periodontal disease – pathology, role of dental staff in preventive medicine

Agnieszka A. Pawlik

 20
 

PROFILAKTYKA PROTETYCZNA

 
 basket put

Profilaktyka stomatopatii protetycznych - rola i zadania higienistki stomatologicznej

Prosthetic stomatopaties

Joanna Sitko-Gap, Artur Gap, Marcin Sitko, Monika Konopka 

22

 

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

 
basket put

Przygotowanie instrumentarium i sali oraz stanowiska zabiegowego w chirurgii stomatologicznej – rola instrumentariuszki

Preparation of instruments and operation theater in oral surgery – the role of surgical assistant

B. Chruściel, D. Szubińska, A. Wojtowicz

 26

basket put

Sterylizacja w gabinecie stomatologicznym

Sterilization in the dental practice

Karina Surowiec

 32
 

VARIA

 
basket put

Proces starzenia się i jego skutki w opinii Polaków. Raport Colgate Time Control

36

basket put

Trochę gimnastyki - profilaktyki dla higienistki

Some gymnastics - prophylaxis for dental hygienist

Monika Nowak 

 38
basket put

Higienistki wszystkich krajów łączcie się!

Oral hygienists from all countries – lets join together!

Wojciech Krówczyński

41
 

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

 
basket put

Komunikacja zespołu w gabinecie stomatologicznym

The cooperation in dental team and the methods of communication

Kinga Grzech

42

 

ZARZĄDZANIE I MARKETING

 
basket put 

Telefon jako narzędzie komunikacji na odległość. Część IV

Telephone as a long distance communication measurement. Part IV

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

 44