Agnieszka A. Pawlik

 

 PL


Higiena uzupełnień protetycznych 


słowa kluczowe:

grzybica, periimplantitis, stomatopatia protetyczna


streszczenie:

Ponieważ liczba osób użytkujących uzupełnienia protetyczne wciąż wzrasta, zwiększa się też ryzyko wywołania przez nie zapalnych zmian chorobowych. Rozwiązaniem problemu okazuje się edukacja pacjentów realizowana w gabinetach przez wykwalifikowane higienistki. Obejmuje ona podstawowe zasady higieny jamy ustnej, higienę protez, profilaktykę periimplantitis, uświadomienie konieczności wizyt kontrolnych.


GB

 

Hygiene of prosthetic appliances


key words:

dental stomatitis, mycoses, periimplantitis


summary:

The number of patients using prosthetic appliances increases. So, dental stomatitis are more often and has become a clinical problem. A clinical education is the most important role played by dental hygienists in a dental practice in this case. It includes detailed training, principles of dental hygiene and information about necessity of periodic check visits.