Wstęp

Anna Spyrka

3
 

PERIODONTOLOGIA

 
 basket put

Cel: estetyka biało- czerwona

Goal: red and white esthetics

Agnieszka A. Pawlik

5

 

Kariologia

 

basket put

Rola chlorheksydyny w zwalczaniu Streptococcus mutans oraz zapobieganiu i leczeniu próchnicy zębów

The effect of Chlorhexidine on Streptococcus mutans and the role in prevention and treatment of dental caries

Izabela Strużycka

9

basket put 

Diagnostyka bruzd. Przegląd piśmiennictwa. Część II

Fissure diagnostics. Literature review. Part II

Magdalena Sroczyk – Jaszczyńska

 14
basket put 

Nowy kierunek w zapobieganiu próchnicy zębów. Kontrolowanie pH płytki nazębnej

New trends in tooth decay prophylaxis. Control of tartar pH

Maria Wierzbicka

 17
 

ORTODONCJA

 

 basket put

Zaniedbania higieniczne u pacjentów z aparatami stałymi – przegląd przypadków własnych

Negligence of oral hygiene in patients treated with fixed appliances – own cases overview

Magdalena Szepietowska, Leopold Wagner

20

 

PROFILAKTYKA ONKOLOGICZNA

 
basket put

Rola higienistki stomatologicznej w profilaktyce onkologicznej - stany przedrakowe w obrębie jamy ustnej

Role of the dental hygienist in oncological prophylaxis - status praecancerosus of the oral cavity

Joanna Sitko-Gap, Artur Gap

 24

 

GABINET

 
basket put

Zastosowanie mikropiaskarki Microetcher w gabinecie stomatologicznym ze szczególnym uwzględnieniem procedur wykonywanych przez higienistki i asystentki stomatologiczne

Use of micro soundblaster Microetcher in the dental practice with special attention payed to procedures performed by hygienists and dental assistants

Paweł Andersz

28

basket put 

Przegląd narzędzi ręcznych i mechanicznych do skalingu nad- i poddziąsłowego na podstawie piśmiennictwaReview of hand instruments and mechanical instruments to supra- and subgingival scalling based on literature review

Marzena Bernaciak, Małgorzata Kiernicka, Agnieszka Świątkowska, Joanna Wysokińska-Miszczuk

30
 

VARIA

 
basket put

Nowe spojrzenie na rolę higienistki stomatologicznej w aspekcie kształcenia studentów Higieny Dentystycznej Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dental Hygienist in Dental Hygiene Teaching Programme at Poznań University Of Medical Sciences – A New Perspective

A. Surdacka, M. Pryliński 

34

 basket put

Co odchudzanie może mieć wspólnego z jamą ustną i z zębami?

Loosing weight and oral cavity – are there any common issues?

Agnieszka A. Pawlik

 38
 

ZARZĄDZANIE I MARKETING

 
basket put 

Telefon jako narzędzie komunikacji na odległość. Część V

Telephone as a measurement of distant communication. Part V

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

 40

 

WYDARZENIA

 
basket put 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Stomatologicznych 2007

Monika Nowak

 42

 basket put

Co słychać na Hożej? Działania promujące zdrowy tryb życia prowadzone w Medycznej Szkole Policealnej nr 3 w Warszawie

Ewa Biskupska

 43
 basket put

IDS 2007

Anna Spyrka

 44
 basket put

Jubileuszowy Krakdent

Anna Spyrka

 45