2007 4 Kaczmarska

Danuta Kaczmarska 

 

 PL

10 lat Polskiego Towarzystwa Higienistek Stomatologicznych


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Polskie Towarzystwo Higienistek Stomatologicznych (PTHS) istnieje od 1997 roku. Obecnie skupia 563 osoby z całego kraju, to jest 10-15% pracujących w zawodzie. Siedziba towarzystwa znajduje się w Szczecinie. PTHS posiada zasięg ogólnokrajowy i jest jedyną organizacją skupiającą higienistki stomatologiczne w Polsce.


GB

10 years of activity of Polish Society of Dental Hygienists


key words:

 


summary: