M. Mirosław, A. Kwiatkowski, J. Wysokińska-Miszczuk 

 

 PL

Wybielanie zębów jako jedna z metod stosowanych w stomatologii estetycznej w celu poprawy uśmiechu


słowa kluczowe:

wybielanie zębów, przebarwienia zębów, nadwrażliwość, nakładki wybielające


streszczenie:

Wybielanie zebów to najprostsza droga do poprawy usmiechu pacjenta. Termin "wybielanie zębów" odnosi się do wielu technik poprawiających kolor zebów. Praca przedstawia główne przyczyny powstawania przebarwień, metody wybielania oraz powikłania, jakie powstają po tych zabiegach. Omówione zostały wady i zalety metod stosowanych podczas wybielania.


GB

Teeth whitening as the one of the methods in aesthetic stomatology for correct smile


key words:

teeth whitening, teeth staining, sensitiveness, tray bleaching


summary:

Teeth whitening in one of the most straightforward ways to give patient a whaiter and brighter smail. The term teeth whitening can refer to a number of techniques improving the teeth colour. The research presents the main reason of teeth staining, teeth whitening methods and side effects after treatments. Was covered defects and advantages of teeth whitening methods.