2008 1 bruzdy

Magdalena Sroczyk - Jaszczyńska 

 

 PL

Metody oczyszczania bruzd na podstawie piśmiennictwa oraz badań własnych. Część III


słowa kluczowe:

profilaktyka, oczyszczanie bruzd


streszczenie:

Bruzdy o kształcie typu I lub IK wymagają oczyszczenia, przed ich wypełnieniem materiałem lakującym. Bruzdę można oczyścić: metodą abrazyjną, wiertłem diamentowym, szczotką polerską. Celem pracy jest przedstawienie współczesnych metod oczyszczania bruzd w oparciu o przegląd piśmiennictwa. Praca wzbogacona została o badania własne, których celem była mikroskopowa ocena skuteczności oczyszczenia wnętrza bruzdy.


GB

Methods of professional cleaning of the fissures, a literature review and own study. Part III

 


key words:

prevention, cleaning of the fissures


summary:

The shape of fissure facilitates impaction of dental plaque inside it, especially in case of long and narrow IK-type and I-type fissure. There are multiple methods of professional cleaning: abrasive method, cleaning with diamond drill, cleaning with polishing brush. The aim of the study is to compare the effectiveness of cleaning the interior of fissure in the scanning electron microscope.