Wstęp

Anna Spyrka

3
 

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

 
basket put  

Metody oczyszczania bruzd na podstawie piśmiennictwa oraz badań własnych. Część III

Methods of professional cleaning of the fissures, a literature review and own study. Part III

Magdalena Sroczyk - Jaszczyńska

5

 

PERIODONTOLOGIA

 

basket put 

Suchość jamy ustnej - objawy i trudności w leczeniu

Dry mouth syndrome – symptoms and treatments’ difficulties

Kinga Grzech

8

basket put 

Higiena jamy ustnej u przyszłej mamy

Hygiene of the oral cavity of future mother

Agnieszka A. Pawlik

10

 

HIGIENA JAMY USTNEJ

 

  basket put

Wdrażanie procedur higienicznych w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta

Introducing hygienic procedures according to patients individual needs

Grażyna Bulek - Juranek

14

 basket put

Zdrowie zaczyna się w ustach

Your health starts in your mouth

Aneta Degórska

 22
 

VARIA

 
basket put 

Egzamin w zawodzie higienistka stomatologiczna

The exam for stomatological higienists profession

Jacek Kotuła

 27

 

MATERIAŁOZNAWSTWO

 
 basket put

Zastosowanie laków i lakierów w stomatologii

Fissure sealants and lacquers in dentistry

Iwona Maślerz

32

 

PIERWSZA POMOC

 
 basket put

Nagłe zatrzymanie krążenia w gabinecie stomatologicznym

Sudden circulation arrest in the dental practice – role of assistant ant dental hygienist in resuscitation

Dagmara Podgórska-Kowalczyk

34

 

PREZENTACJE

 
  basket put

Asystentka stomatologiczna w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie

Anna Pustelniak - Kapica

 38

 

ZARZĄDZANIE I MARKETING

 
 basket put

Recepcjonistka - dobra czy zła gospodyni gabinetu?

Receptionis - bad or good hostess of a dental practice. About influencing a patient with color, smell and sound

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

 40

  LISTY DO REDAKCJI  43
 

WAŻNE SPRAWY

 

 basket put

Co nam przyniesie nowy rok, co przyniesiemy sobie sami?

Danuta Karczmarska

44