wybielanie

Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna w Katowicach
Dyrektor: lek. dent. Iwona Dorda
NSZOZ Prodent, Bielsko-Biała, kierownik: lek. dent. Anna Sypień

 

 

 PL

Wybielanie zębów a przyzębie i błona śluzowa jamy ustnej


słowa kluczowe:

wybielanie, ochrona przyzębia, membrany ochronne


streszczenie:

W dobie nowoczesnej stomatologii pacjent pragnie mieć nie tylko zdrowy, ale i piękny uśmiech. Wymagania te spowodowały znaczny postęp i uproszczenie metod leczenia, umożliwiając korzystanie z nich szerszej grupie populacji. Jedną z najszybszych i najprostszych metod poprawy estetyki uzębienia jest jego wybielenie. Metoda ta polega na działaniu na zewnętrzną powierzchnię szkliwa zębowego środkami utleniajacymi, które powodują reakcję utleniania łańcuchów białkowych i innych związków węgla, co prowadzi do redukcji przebarwień na powierzchni tkanek zęba a tym samym daje efekt wybielania. W przypadku kontaktu środka wybielającego z tkankami przyzębia lub błoną śluzową, dochodzi do martwicy rozplywnej, która jednak w krótkim czasie ulega samowygojeniu bez pozostawienia blizny. Zmiany te są jednak bolesne, dlatego też stosuje się środki stanowiące mechaniczną barierę ochraniającą tkanki miękkie w postaci koferdamu, lub płynnej bariery dziąsłowej polimeryzowanej światlem UV standardowj lampy polimeryzacyjnej. Badania przeprowadzone przez wielu autorów wskazują, że przy zachowniu odpowiednich procedur wybielanie zebów jest bezpieczne dla tkanek periodontium. 


GB

 


key words:

bleaching, periodontium protection, gingival barier


summary:

Nowadays in a modern dentistry patient expect healthy teeth and marvellous smile. That condition cause great impact at technique of treatment and makes it more affordable for large population. The fastest and one of the simplest method of making smile perfect is bleaching. The key to this method is application oxidation remedy at the surface of tooth enamel. Oxidation brakes long protein chains down what reduce dark tinge at the tooth surface. If bleaching agent contacts with mucous membrane or periodontium, it would cause necrosis. That complication doesn’t involve any treatment and heals without leaving any scar. To protect patients we should use koferdam or gingival light curing membrane. Due to many analyses and articles bleaching is safe and efficient while we apply all protection methods.