mechanizm

lek. stom. Katarzyna Dudzik, lek. stom. Karolina Siudy

 

 PL

Mechanizm i metody wybielania zębów 


słowa kluczowe:

wybielanie zębów, stomatologia estetyczna


streszczenie:

Wybielanie zębów jest jednym z coraz częściej stosowanych zabiegów w stomatologii estetycznej. Artykuł ma na celu wyjaśnienie mechanizmu procesu wybielania oraz ukazanie różnorodności jego metod.


GB

Mechanism and techniques of bleaching of tooth


key words:

bleaching of tooth, esthetic dentistry


summary:

Bleaching of tooth is more and more popular medical procedure in the esthetic dentistry. The article explains mechanism of the whitening of toothand shows a lot of techniques of its.