Jak-wyedukowa-pacjenta

mgr Ilona Rowińska-Bojanowska 

 

 PL


Jak wyedukować pacjenta w zakresie higieny jamy ustnej – część III


słowa kluczowe:

higienizacja pacjenta, motywacja, metody szczotkowania: Fonesa, Roll, Stilmanna, Bassa, Chartersa, kontrola higieny jamy ustnej


streszczenie:

W kolejnej części artykułu „Jak wyedukować pacjenta…” zostały opisane najczęściej stosowane metody szczotkowania zębów.


GB

How to instruct patient in dental hygiene. Part III


key words:

oral hygiene, motivation, toothbrushing methods: Fones, Roll, Stilmann, Bass, Charters, oral hygiene controle


summary:

This part of the paper: ,,How instruct the patient...''describes the most popular toothbrushing methods.