prochnica

dr n.med. Agnieszka A. Pawlik 

 

 PL

Próchnica cementu korzeniowego


słowa kluczowe:

higiena jamy ustnej, profilaktyka, próchnica cementu


streszczenie:

Ryzyko próchnicy cementu korzeniowego wzrasta z wiekiem. Zwiększa się bowiem ilość miejscowych i ogólnych czynników ryzyka. Wprowadzenie skutecznej profilaktyki oraz wczesna diagnostyka zmian u osób z grupy ryzyka wydają się bezwzględnie konieczne. Praca omawia zwiększający swoje znaczenie problem próchnicy korzeni, czynniki jego ryzyka, profilaktykę i strategie terapeutyczne.


GB

Root`s decay


key words:

oral care hygiene, prophylaxis, root`s decay


summary:

A risk of root`s decay is increacing in the old age, because of the cervical exposure, systemic diseases and the other agents. Only preventive dentistry and early diagnosis may be helpful in the reducing the risk.This paper shows the problem, the risk factors, prophylaxis and the treatment.