Agnieszka Gołębiewska, Product Consultant Durr Dental 

 

 PL


Infekcje krzyżowe w twoim gabinecie


słowa kluczowe:

infekcje krzyżowe, zagrożenia, mikrobiologia, bezpieczeństwo, środki ochrony osobistej


streszczenie:

Gabinet stomatologiczny to miejsce, w którym infekcje krzyżowe są powszechnie spotykane. Rolą asystentki jest minimalizacja ryzyka infekcji. W tym celu należy posługiwać się niezbędną wiedzą z zakresu mikrobiologii oraz stosować się do procedur.


GB

 Cross infections in your dental practise


key words:

cross infection, microbiology, risk, safety, mask, gloves


summary:

Dental practice is a place where cross infection are universally to meet. Function of dental assistant is minimize the risk of infection. In order to do it she must to have a microbiology knowledge and keep to procedures.