lek. med. Grzegorz Hudzik, Dorota Wodzisławska-Czapla

 

 

 PL


Podstawowe zagadnienia sterylizacji w gabinetach stomatologicznych


słowa kluczowe:

dezynfekcja, sterylizacja


streszczenie:

W zakładach opieki zdrowotnej, w tym gabinetach stomatologicznych zarówno pacjenci jak i personel medyczny narażeni są na zakażenia. Tak zaczynał się pierwszy z cyklu artykułów przygotowanych przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, poświęcony pierwszemu etapowi dekontaminacji narzędzi i powierzchni w gabinetach stomatologicznych - dezynfekcji. W toku postępowania z narzędziami i sprzętami dezynfekcja jest procesem, który powinien następować bezpośrednio po użyciu danych przedmiotów.


GB

Basic sterilization principles in dentists’ offices


key words:

disinfection, sterilizations


summary: