profilaktyka 1

dr n.med. Agnieszka A. Pawlik 

 

 PL


Profilaktyka onkologiczna jamy ustnej 


słowa kluczowe:

czynniki ryzyka, jama ustna, profilaktyka, stany przednowotworowe, rak jamy ustnej


streszczenie:

Znaczącą rolę w profi laktyce i wykrywaniu wczesnych zmian nowotworowych w jamie ustnej może odgrywać cały personel gabinetu stomatologicznego. Dzięki zwróceniu uwagi na zmiany błony śluzowej jamy ustnej o charakterze przednowotworowym oraz rozmowom z pacjentami na temat czynników ryzyka, można zredukować ilość przypadków nowotworów oraz zapewnić ich wczesną diagnostykę, gwarantującą pomyślną prognozę leczenia. Niniejszy artykuł przedstawia czynniki ryzyka raka jamy ustnej oraz omawia profi laktykę onkologiczną.


GB

 

The prevention of the oral cancers


key words:

risk factors, oral cavity, prophylaxis, precancerous lesions, oral cancer


summary:

Th e dental staff plays the very important role to actively prevent the oral cancer. Th e attitudes and practices to screening for mucosal lesions and counselling patients on the risk facors are indispensable to reduce the incidences of oral cancers and to diagnose them at an early stage, to assure correct treatment. Th is paper presents the risk factors and precancerous lesions, it discusses also the prevention of the oral cancers.