Wstęp

Anna Spyrka

97
 

PERIODONTOLOGIA

 
 basket put

Podstawowe procedury w leczeniu periodontopatii

Basic rules in periodontal treatment

Magdalena Pawelczyk-Madalińska

100

 

ENDODONCJA

 

basket put

Wprowadzenie do zagadnień leczenia endodontycznego. Część II

Introduction to endodontic treatment. Part II

Marcin Aluchna

104

 

HIGIENA JAMY USTNEJ

 

 basket put

Oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych nitką dentystyczną

The cleaning of the interdental spaces with the dental floss

Ilona Rowińska-Bojanowska

112

 

PROFILAKTYKA ORTODONTYCZNA

 
basket put

Higiena jamy ustnej w trakcie leczenia wyjmowanym aparatem ortodontycznym

Oral hygiene in treatment with removable orthodontic apparatus

Piotr Skomro, Danuta Lietz-Kijak

 118

 

PROFILAKTYKA

 
basket put

Konieczność wczesnej diagnostyki stanów przedrakowych i raków jamy ustnej także w populacji młodych pacjentów

A Must of Diagnosis of Early Precancers and Oral Cancers also in Young Population

Magdalena Pawelczyk-Madalińska

122

 

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

 
basket put

Podstawowe zagadnienia postępowania z odpadami w gabinetach stomatologicznych

Basic principles of handling and disposal of medical waste in dentists’ offices

Grzegorz Hudzik, Joanna Hachuła

126

 

ZARZĄDZANIE I MARKETING

 
basket put 

Rola asystentki/higienistki stomatologicznej w utrzymaniu jakości obsługi pacjenta w gabinecie stomatologicznym (część II)

Edyta Ząbek, Tomasz Nowak

 130