Danuta Kaczmarska, Paweł Andersz 

 

 PL

Wybrane uwagi dotyczące lakowania zębów. Część III


słowa kluczowe:

laki szczelinowe, procedury 


streszczenie:

Autorzy opisują współczesne preparaty do lakowania bruzd i szczelin oraz procedury ich użycia.


GB

 Some aspects of fissure sealing. Part III


key words:

procedures, sealing pit & fissure


summary:

The authors descibe contemporaty pit&fissure sealants and pit&fissuresealants using procedures.