Monika Meissner

 

 

 PL

Pierwsza wizyta w gabinecie stomatologicznym


słowa kluczowe:

pedodoncja, wizyta w gabinecie


streszczenie:

Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym na ogromne znaczenie. Wpływa bowiem nie tylko na zachowanie podczas kolejnych wizyt, ale również na negatywny stosunek dorosłej już osoby do leczenia stomatologicznego.


GB

 First visit in the dental practice


key words:

pedodontics, dental appointment


summary:

First visit of the child in the dental practice is very important because it determines the behaviour of the child during next visits. The first visit has also an impact to the negative attitude to the dental treatment of the adult patient.