Agnieszka A. Pawlik

 

 PL

 

Rola higienistki stomatologicznej w profilaktyce i leczeniu chorób przyzębia – część II. Profesjonalne usuwanie złogów nazębnych

 


słowa kluczowe:

higiena jamy ustnej, kamień, płytka bakteryjna, profesjonalne usuwanie złogów, ręczne instrumenty, ultradźwiękowe skalery


streszczenie:

Regularne, profesjonalne usuwanie złogów nazębnych (płytki bakteryjnej, kamienia, bakterii) zapewnia zdrowie tak zębów, przyzębia, jak i konstrukcji protetycznych opartych na implantach. Niniejsza praca omawia program profesjonalnej higieny jamy ustnej.


GB

Role of the oral hygienist in prophylaxis and periodontal diseases treatment. Part II. Professional removing of tartar

 


key words:

calculus, dental hygiene, dental plaque, hand instruments, professional hygiene treatment, ultrasonic inserts


summary:

A regular removal of the biofilms, calculus deposits and bacteria, so professional hygiene treatment can create a healthy environment for the teeth, periodontium and implant surfaces. In this paper methods of professional dental prophylaxis and root planning are discussed.