Danuta Kaczmarska 

 

 PL

Czy higienistki w Polsce powinny się kształcić? 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Od kilku już lat jako Polskie Towarzystwo Higienistek Stomatologicznych zabiegamy o możliwość kształcenia higienistek stomatologicznych w systemie szkoły wyższej. Bardzo ucieszyła nas informacja o powstaniu specjalności higienistka stomatologiczna na dwóch uczelniach wyższych. Było to trzy lata temu, a w roku 2005 licencjat Higieny Stomatologicznej uzyskali studenci Akademii Medycznej w Gdańsku. Obecna wiedza medyczna i techniki pracy w stomatologii wymagają jak najlepszego przygotowania i prawdopodobnie system kształcenia w szkołach policealnych nie będzie mógł już podołać potrzebom. Wydawało się, że sytuacja jest na dobrej drodze do zwiększenia liczby wykształconych higienistek na poziomie równym z innymi krajami UE. Tymczasem niestety dowiadujemy się, że AM w Gdańsku już zakończyła kształcenie na specjalności higienistka stomatologiczna. Nie znam przyczyn tej decyzji, ale szkoda tego, co zostało już osiągnięte.


GB

 


key words:

 


summary: