Danuta Kaczmarska, Paweł Andersz 

 

 PL


Wybrane uwagi dotyczące lakowania zębów. Część II - różne metody przygotowania bruzd do zabiegu lakowania


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Zastosowanie laków szczelinowych opartych na żywicach chemoutwardzalnych lub światłoutwardzalnych wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni bruzd przed nałożeniem laku.


GB

 


key words:

 


summary: