Anna Kwiatkowska, Agnieszka Mielczarek 

 

 PL

Współcześnie stosowane metody wybielania zębów 


słowa kluczowe:

wybielanie zębów, przebarwienia zębów, nadtlenek wodoru, nadtlenek mocznika


streszczenie:

Na podstawie piśmiennictwa omówiono najczęściej spotykane rodzaje przebarwień zębów oraz skuteczność i bezpieczeństwo współcześnie stosowanych metod wybielania zębów z żywą miazgą i zębów martwych.


GB

Contemporary tooth whitening methods


key words:

tooth whitening, tooth discoloration, hydrogen peroxide, carbamide peroxide


summary:

The most common discoloration and the effectiveness and safety of selected vital teeth and non-vital teeth whitening methods were discussed in the context of currently available literature.