Wstęp

Anna Spyrka

3
 

ORTODONCJA

 
 basket put

Personel pomocniczy w nowoczesnym gabinecie ortodontycznym

Dental stuff in the state-to-the-art orthodontic clinic

Mariusz Wilk

5

basket put

Leczenie ortodontyczne wyjmowanymi aparatami ortodontycznymi. Rady dla pacjentów i rodziców. Zadania dla higienistki stomatologicznej

Orthodontic treatment out the orthodontics apparatus. Advices for patients and parents. Tasks for dental hygienist

Piotr Skomro

10

 

PERIODONTOLOGIA

 

basket put

Rola higienistki stomatologicznej w profilaktyce i leczeniu schorzeń przyzębia - część III.

Preparaty do miejscowego i ogólnego stosowania dostępne bez recepty - farmakologiczne uzupełnienie terapii chorego przyzębia.

Role of the oral hygienist in prophylaxis and periodontal diseases treatment - part III

Agnieszka A. Pawlik

14

 

KARIOLOGIA

 

 basket put

Wybrane metody terapeutyczne stosowane w leczeniu próchnicy. Część 1 –ozonoterapia

Selected therapeutic methods used in caries treatment. Part 1 – ozonotherapy

Agnieszka Mielczarek, Anna Kwiatkowska

20

 

GABINET

 
basket put

Stany zagrożenia życia w gabinecie stomatologicznym - część II

Life threat situations in the dental practice – part II

Joanna Sitko-Gap, Artur Gap, Marcin Sitko, Monika Konopna

 22

 

HIGIENA JAMY USTNEJ

 
basket put

Zastosowanie listeryny w higienie jamy ustnej i profilaktyce

The effectiveness of listerine in the oral hygiene and prophylaxis

Anna Maria Wasilewska

26

 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

 
basket put

Higiena przestrzeni międzyzębowych - nowe podejście

29

 

PROFILAKTYKA

 
basket put 

Grupowa profilaktyka fluorkowa

Group fluoride prophylaxis

Anna Stychlerz

 28

 

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

 
basket put

Przygotowanie wody do chłodzenia końcówek stomatologicznych

Water preparation for dental handpieces cooling

Piotr Chmielowski

 32

 

ERGONOMIA

 
basket put 

Ergonomia pracy w stomatologii ogólnej. Wieloaspektowa ocena czynników składowych pracy według ergonomicznej listy kontrolnej. Część III – narządy zmysłów

Marek Bladowski, Paweł Głuszankow

 34

basket put

Meble w gabinecie stomatologicznym

Zbigniew Jóźwiak

 40
 

DZIECKO W GABINECIE

 

basket put 

Wpływ rozwoju emocjonalnego na zachowanie dziecka w gabinecie

Influence of the emotional development on child's behaviour in the dental practice

Monika Meissner 

44

 

ZARZĄDZANIE I MARKETING

 
basket put

Komunikacja z pacjentem stomatologicznym. Zadania i możliwości personelu średniego

Communication with patients. Goals and possibilities for dental assistants

Jarosław Matuszak

 48
basket put

Telefon jako narzędzie komunikacji na odległość. Część II

Phone as a long distance communication measurement. Part II

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

 50
 

WOKÓŁ PRAWA

 
basket put

Może nareszcie idzie nowe... O Projekcie Ustawy o niektórych zawodach medycznych

Danuta Kaczmarska

52
 

WYDARZENIA

 
basket put

Europerio5 Madryt 2006

Anna Spyrka

54
basket put

II Krakowskie Forum Higienistek i Asystentek Stomatologicznych

Anna Spyrka

 55
 basket put

I Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Stomatologicznych „Higienistka Stomatologiczna – zawód z przyszłością”

Anna Głos, Janina Mirkiewicz

 56
 basket put

SALDENT 2006

Anna Spyrka

 58
 

WYDARZENIA

 
basket put

Program Poprawy Zdrowia Jamy Ustnej

60