Danuta Kaczmarska

 

 PL

Może nareszcie idzie nowe... O Projekcie Ustawy o niektórych zawodach medycznych 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Na stronie internetowej MZ ukazał się bardzo długo oczekiwany (od 30 lat) Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Jest to kolejna wersja projektu od 2004 roku oczekiwanej regulacji prawnej naszego zawodu. Z Rozdziału 1 projektu dowiadujemy się, że ustawa zmienia oficjalnie nazwę zawodu z higienistki stomatologicznej na higienistka dentystyczna i z asystentki stomatologicznej na asystentka dentystyczna. Radzę to odnotować w pamięci bo, to już zjednuje nas z innymi krajami UE. Kwalifikacje i zadania zawodowe projekt opisuje w załącznikach nr 1 i 2 i to omówię w następnym numerze kwartalnika.


GB

 


key words:

 


summary: