2 4 2011

dr n.med. Agnieszka A.Pawlik

 

 PL

Higiena jamy ustnej pacjentów z obnażonymi szyjkami zębowymi i recesjami dziąsłowymi 


słowa kluczowe:

higiena jamy ustnej, nadwrażliwość zębiny, profilaktyka 


streszczenie:

Nadwrażliwość zębiny to problem bardzo wielu osób. Może on jednak być skutecznie eliminowany, a specjalne preparaty do higieny jamy ustnej są w tym kluczem. Niniejsza praca omawia podstawowe zasady higieny u osób z nadwrażliwoscią zębiny.


GB

 


The oral hygiene of the patients with the cervical prominences and the gingival recessions

 


key words:

oral hygiene, dentin hyperensitivity, prophylaxis 


summary:

The dentin hyperensitivity can make life miserable for a lot of people. But it can be successfully treated. The special toothpastes, mouthrinces and toothbrushes are the most important to reduce hyperensitivity. This paper is about the oral hygiene habits of the patients with the dentin hyperensitivity.