Wstęp

Anna Spyrka

3
 

ERGONOMIA PRACY

 
 basket put

Asystowanie w stomatologii. Zasady asystowania w technikach zespołowych pracy

Assisting in dentistry. The principles of assisting in team work techniques

Marek Bladowski

6

 

PERIODONTOLOGIA

 

basket put

Ultradźwięki w leczeniu schorzeń przyzębia i profilaktyce

Ultrasound in periodontal therapy and prophylaxis

Agnieszka A.Pawlik

 22

 

PROTETYKA

 

basket put

Manualnie czy automatycznie? – znaczenie sposobu mieszania mas wyciskowych

Manual or automatic? – influence of impression material mixing method

Michał Ganowicz, Ewa Ganowicz

 28

 

ENDODONCJA

 
basket put 

MTA – 15 lat w stomatologii

MTA – 15 years in dentistry

Joanna Słowik, Anna Jurczak

 36

 

NOWOŚCI

 
basket put

Pasta przyszłości już dziś. „Sensodyne® Odbudowa i Ochrona”

 38

 

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

 
basket put 

Dezynfekcja i czyszczenie powierzchni – dlaczego, kiedy, jaki i czym?

Disinfection and cleaning of surfaces – why, when, how and what?

Marta Moch

 40

 

WYDARZENIA

 
basket put

International Dental Show 2011

Anna Spyrka

43