asystentka 3 2011 7

Anna Spyrka 

 

 PL

International Dental Show 2011 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

115.000 odwiedzających ze 148 krajów, 1.956 wystawców z 58 krajów, 145.000m2 powierzchni wystawienniczej – oto krótka charakterystyka International Dental Show, która odbyła się w marcu w Kolonii. Około 42% odwiedzających IDS stanowili goście z zagranicy. W tym roku odnotowano silny wzrost turystów nie tylko z Ameryki Łacińskiej i Ameryki Południowej, Australii, USA i Kanady, ale również z Włoch, Francji, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Rosji, Ukrainy, Turcji, Izraela, Chin i Indii, co potwierdza, że IDS jest wiodącym wydarzeniem w branży na skalę światową. IDS to także dla wielu wystawców ogromny sukces finansowy, ale równie, jeśli nie większe znaczenie ma możliwość utrzymania stałych kontaktów, tworzenia lojalności klientów, pozyskiwania nowych klientów, a także możliwość „otwarcia” na nowe rynki zagraniczne. 


GB

 


key words:

 


summary: