mgr Danuta Kaczmarska, Prezes Polskiego Towarzystwa Higienistek Dentystycznych

 

 PL

Prezentacja aktualnych możliwości kształcenia w zawodach asystentka i higienistka oraz prognozy na kolejne lata – realizacja Procesu Bolońskiego


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Właśnie minęła kolejna -36 już rocznica opuszczenia szkoły pomaturalnej, czyli Medycznego Studium Zawodowego, pierwszego rocznika dyplomowanych higienistek stomatologicznych w Polsce. W 1992 roku natomiast, czyli 19 lat temu, szkołę we Wrocławiu opuściły pierwsze dyplomowane asystentki stomatologiczne. Kształcenie w obu tych zawodach rozpoczynało się powoli, a programy nauczania zmieniały się sporadycznie. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację polityczną i społeczną czego skutkiem są zmiany na wielu poziomach naszego życia. Powstają nowe szkoły, głównie prywatne, część z nich posiada uprawnienia szkół publicznych, inne nie. Wraz ze zmianami w organizacji ochrony zdrowia, sporo zmieniło się także na rynku pracy. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej uzyskaliśmy możliwość wyjazdu za granice i legalnego podjęcia pracy w innych krajach Wspólnoty. I tu właśnie powstał problem - porównywalność kompetencji higienistek z Polski i innych krajów. 2,3 a nawet 4 letnie systemy kształcenia higienistek w innych krajach, różnią się od naszego, a jeszcze bardziej zróżnicowany jest status prawny obu zawodów, gdyż w naszym kraju wciąż nie są to zawody regulowane.
Konfrontacja programów kształcenia w obu zawodach w Polsce i innych krajach UE, założenia ujednolicenia i porównywalności wykształcenia (dyplomów) a co za tym idzie, równa dostępność do rynku pracy w całej UE, wpisują się w cele Procesu Bolońskiego.


GB

 


key words:

 


summary: