Marta Moch

 

 PL

O turbinie i kątnicy słów kilka 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Jednym z podstawowych zadań asystentki/higienistki stomatologicznej jest ochrona pacjentów i personelu medycznego przed infekcjami. Celem zapewnienia bezpieczeństwa pracy w gabinecie stomatologicznym powinno się dokładnie wykonywać ustalone przez gabinet procedury. Należy zadbać przede wszystkim o prawidłową dezynfekcję wszystkich obszarów pracy oraz sterylizację narzędzi stomatologicznych.


GB

 

A few words about the turbine and dental engine


key words:

 


summary:

One of the main tasks of an assistant/dental hygienist is to protect patients and medical personnel from infection. In order to ensure safety at a dentist's office, they should carefully follow the procedures accepted in the office. Care should be taken especially to perform proper disinfection of all work areas and sterilisation of dental instruments.