ryc.1-pawlik

dr n. med. Agnieszka A. Pawlik

 

 PL

Periodontologiczne stany nagłe w codziennej praktyce higienistki stomatologicznej


słowa kluczowe:

opryszczkowe zapalenie dziąseł, ropień przyzębny, wrzodziejące zapalenie dziąseł


streszczenie:

Niniejsza praca omawia stany nagłe o charakterze infekcyjnym tkanek przyzębia. Zapoznanie się z nimi wydaje się celowe, ponieważ ich rozpoznanie i leczenie niejednokrotnie sprawia kłopot. Tylko poznanie objawów, diagnostyki różnicowej i zasad leczenia pozwoli ich uniknąć.


GB

Emergency in periodontology in everyday work of the dental assistant


key words:

herpes simplex gingivostomatitis, periodontal abscess, ANUG


summary:

The emergency treatment for severe inflammation of periodontal tissue (such as abscess, ANUG, herpes simplex gingivostomatitis) causes sometimes the problems. This is usually the result of the similar signs for other cases. So the only way to assure the best possible dental care for patient is to recognise all symptoms and the treatment. This paper presents the signs and the principles for emergency in periodontology.