1

Linda Greenwall (BDS, MGDS, RCS, MSc, MRD, RCS FFGDP (Wielka Brytania)) jest specjalistą z dziedziny protetyki stomatologicznej i naprawczej. Prowadzi wielokierunkową prywatną praktykę w Hampstead w Londynie. Jest redaktorem naczelnym magazynu „Aesthetic Dentistry Today”; napisała książkę zatytułowaną „Bleaching Techniques in Restorative Dentistry an Illustrated Guide” (Techniki wybielania w stomatologii protetycznej – przewodnik ilustrowany), za którą otrzymała nagrodę dla najlepszej nowej książki stomatologicznej (Best New Dental Book) w roku 2001. Linda Greenwall prowadzi wykłady na całym świecie – omawia wszelkie aspekty związane z wybielaniem oraz stomatologią estetyczną i naprawczą. Jest również prezesem British Bleaching Society.

 

 

 PL

Białe zmiany i zabiegi wybielające
Linda Greenwall omawia etiologię białych zmian oraz ich estetyczne leczenie) 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Cele kształcenia oraz cele ogólne:
• wprowadzenie do etiologii białych zmian i estetyczne leczenie tych zmian;
• czytelnik dowie się, w jaki sposób zmiany pojawiają się na zębach i jak leczyć je w sposób estetyczny; pozna także szczegółowe opcje leczenia.
Oczekiwane efekty:
• czytelnik zrozumie kliniczne korzyści z leczenia białych zmian;
• będzie potrafił zastosować odpowiednie techniki

U wielu pacjentów na zębach występują białe plamy. U niektórych mogą być bardzo małe, u innych bardzo duże i mogą powodować dyskomfort. Niniejszy artykuł omawia etiologię białych zmian. Czytelnik dowie się, w jaki sposób pojawiają się one na zębach i jak leczyć je w sposób estetyczny, pozna także szczegółowe opcje leczenia.


GB

 

White Lesions and Bleaching Treatments
Linda Greenwall discusses the aetiology of white lesions and their aesthetic management

 


key words:

 


summary:

Educational aims and objectives:
• the aim is to introduce the reader to the aetiology of white lesions and their aesthetic management,
• the reader will be told how they occur on teeth and the aesthetic management of these lesions and detailed treatment options.
Expected outcomes:
• the reader will understand the clinical benefits of managing white lesions,
• the reader will be able to apply the necessary techniques

Many patients have white markings on their teeth. For some this may be very slight while for others the white markings may be very large and this may cause the patient distress. It is the aim of this article to discuss the aetiology of white lesions and how they occur on teeth and the aesthetic management of these lesions and to discuss detailed treatment options.