Magdalena Szumska

 

 PL

Zasady dobrej pracy w gabinecie - 9 Zasad Budowania Zaangażowania wg Magdaleny Szumskiej 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Każda asystentka, która choć na krótkich parę minut zostaje z pacjentem sama w gabinecie, miewa wątpliwości czy właściwie się wtedy zachowuje. Dylematy bywają różne: uśmiechać się? A jeśli tak, to jak długo – i czy to zostanie właściwie odebrane? Mówić do pacjenta? Ale konkretnie – o czym? I jak długo? Czy tej rozmowy to nie powinien prowadzić jednak dentysta? Co tu dużo mówić: trudna jest sytuacja, kiedy pacjent siedzi już na fotelu (albo przy biurku), jest gotowy do pracy, a dentysta jeszcze nie przychodzi. Co wtedy asystentka zwykle robi? Na pewno wymyśla sposób, jak przeżyć te chwile do przyjścia lekarza. A ponieważ wielu dentystów nie mówi asystentce, co dokładnie w takich sytuacjach powinna zrobić – zwykle rzuca tylko coś w stylu „Proszę poprosić pacjenta do gabinetu i go przygotować, ja za chwilę będę” - asystentka tak naprawdę nie wie, co oprócz kilku podstawowych czynności przygotowawczych może jeszcze wykonać. Po chwili jest już wszystko przygotowane, jest on-pacjent i ona-asystentka, i… cisza wokół. Nie ma lekarza. On-pacjent patrzy na nią. Ona-asystentka stara się nie patrzeć na niego zbyt długo, krótko się uśmiecha.


GB

 


key words:

 


summary: