lek. dent. Katarzyna Kryspin, właścicielka Klinik Dentystycznych Kryspin-Dent 

 

 PL

Jak zachęcić i motywować małych pacjentów do regularnej higieny jamy ustnej i wizyt u stomatologa? Część II – młodsze i średnie dzieci szkolne (7-12 lat)


słowa kluczowe:

akcje prozdrowotne, dzieci, edukacja, motywacja, pedodoncja, rodzice, stomatologia dziecięca, wizyty adaptacyjne, zabiegi profilaktyczne dzieci


streszczenie:

Higienistka w gabinecie dentystycznym to osoba dobrze kojarząca się dziecku. Wizyty u niej powinny należeć do przyjemnych a dziecko czuć się podczas nich swobodnie. Poprzez zabawę higienistka stara się edukować zarówno dzieci, jak i rodziców oraz motywować ich do dbania o własne zęby.


GB

 

How to encourage and motivate young patients to maintain oral hygiene and pay regular visits to the dentist? Part II – the youngest and the slightly older school children (aged 7-12)

 


key words:

 

health-promoting actions, children, education, motivation, paedodontics, parents, paediatric dentistry, adaptive appointments, preventive procedures children

 


summary:

To a child a dental hygienist is a person associated with something pleasant. Appointments should be pleasant for the child who should feel comfortable during visits. Through play a hygienist strives to educate both children and their parents and motivate them to take care of their teeth.