3

dr n. med. Agnieszka A. Pawlik

 

 PL

Dieta a jama ustna osób w podeszłym wieku 


słowa kluczowe:

pacjenci w podeszłym wieku, wyżywienie, jama ustna


streszczenie:

Prawidłowa dieta ważna jest nie tylko dla rozwoju układu stomatognatycznego, ale ma także znaczenie i w wieku podeszłym. Wywiera wpływ na zdrowie jamy ustnej tak samo, jak i na zdrowie całego organizmu starszej osoby. Z tej też przyczyny zespół gabinetu stomatologicznego może odgrywać znaczącą rolę we właściwym odżywianiu pacjentów geriatrycznych. Niniejszy tekst przedstawia związek diety z jamą ustną, wpływ tej ostatniej na sposób odżywiania oraz podstawy żywienia u osób starszych.


GB

Nutrition and oral health in the elderly


key words:

elderly patients, nutrition, oral health


summary:

A good diet is not only necessary for development of the masticatory system, it also keeps this system functioning properly, in the elderly too. The important is, that the nutrition influences the oral as well, as systemic health in the geriatric generation. So the dentists and hygienists have to pay attention to their patient`s nutritional status. This paper presents the impact of the diet to oral diseases, the oral health status in nutrition and the basic nutritional knowledge in elderly people.