2

Peter T. Pontsa, RDT

 

 PL

Ocena kliniczna czyszczenia protez 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Wzrost starzejącej się populacji doprowadził do tego, że liczba osób starszych wymagających protez rośnie. Obecnie bezzębie szacuje się na poziomie 7-69% dorosłej populacji świata. W USA częstość występowania bezzębia stale się zmniejsza, ale gwałtowny wzrost liczby ludności w połączeniu z obecnymi warunkami ekonomicznymi sugerują, że poziomy bezzębia i zastosowania konwencjonalnych protez będą takie same jak obecnie lub wyższe.


GB

A Clinical Evaluation of Cleaning Dentures 


key words:

 


summary:

Growth in the aging population has resulted in an increasing number of older persons requiring dentures. The current rates of edentulism have been estimated to be between 7% and 69% of the adult population internationally. In the U.S. while the incidence of edentulism continues to decline, rapid population growth coupled with current economic conditions suggest that edentulism and conventional denture use will continue at current or higher numbers.