GEROSTOMATOLOGIA

 
 basket put

Zmiany w jamie ustnej u osób w podeszłym wieku

Changes in the oral cavity characteristic of geriatric patients

Agnieszka A.Pawlik

52

 basket put

Ocena kliniczna czyszczenia protez

A Clinical Evaluation of Cleaning Dentures

Peter T. Pontsa

 56

 basket put

Dieta a jama ustna osób w podeszłym wieku

Nutrition and oral health in the elderly

Agnieszka A.Pawlik

 60

 

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

 
 basket put

Jak zachęcić i motywować małych pacjentów do regularnej higieny jamy ustnej i wizyt u stomatologa? Część II - młodsze i średnie dzieci szkolne (7-12 lat)

How to encourage and motivate young patients to maintain oral hygiene and pay regular visits to the dentist? Part II – the youngest and the slightly older school children (aged 7-12)

Katarzyna Kryspin

 64

  PERIODONTOLOGIA  
 basket put

KoenzymuQ10 i jego rola w leczeniu chorób przyzębia

CoenzymeQ10 and its role in periodontal diseases treatment

Ewa Sawicka, Anna Długosz

69

 

PROTETYKA

 
 basket put

Rola asystentki w gabinecie protetycznym – korony i mosty

The role of a dental assistant in a prosthetics office – porcelain crowns and bridges

Katarzyna Kryspin

 74

 

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

 
 basket put

Właściwa higiena rąk jako kluczowa metoda ograniczania zakażeń w stomatologii. Część I

Proper hand hygiene as a key way to reduce infections in dentistry. Part I

Mateusz Jurczyk

 77

 basket put

Półautomatyczne i zautomatyzowane metody mycia i dezynfekcji narzędzi

Semi-automated and automated methods for instruments cleaning and disinfecting

Marta Moch

 88

 

KONSTRUKTYWNA KOMUNIKACJA Z PACJENTEM

 
 basket put

Zasady skutecznej odmowy w komunikacji z pacjentem

Principles of effective refusal in the communication with the patient

Milena Wawrzyniak-Kostrowicka

 94

 

RECEPCJA

 
 basket put

Jakich potrzebuję atrybutów? Doskonała praca z pacjentem. Psychologia polsko-angielska w recepcji gabinetu

What attributes do i need? Excellent work with patent. Psychology in dentist reception – polish-english

Magdalena Szumska

 96

 

FELIETON

 
 basket put

Zasady dobrej pracy w gabinecie - 9 Zasad Budowania Zaangażowania wg Magdaleny Szumskiej

Magdalena Szumska

98

 

ZAPROSZENIA

99

basket put  WYKAZ PLACÓWEK KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODACH ASYSTENTKA I HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

102