6

lek. dent. Karolina Mazurkiewicz, lek. dent. Anna Paszczyk, lek. dent. Agnieszka Gawdzik, lek. dent. Katarzyna Cupryś, lek. dent. Anna Armada - zespół medyczny Kryspin-Dent. Praca napisana pod kierunkiem dent. Katarzyna Kryspin, właściciela Klinik Dentystycznych Kryspin-Dent

 

 

 PL


Profesjonalna asystentka w stomatologii – dekalog dobrej asysty

 

 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

W niniejszym artykule skupiliśmy się na etapach zabiegu z zakresu stomatologii zachowawczej, w których popełniane są błędy. Wiemy, że każda dyscyplina stomatologii jest inna i wymaga odrębnego potraktowania. Dopiero podczas specjalistycznych szkoleń dotyczących każdej dziedziny stomatologii asystentka w sposób praktyczny nabywa właściwych umiejętności. 


GB

Professional dental Assistant – decalogue of good assistance


key words:

 


summary:

This article focuses on the stages of treatment in conservative dentistry during which errors are made. We know that each discipline of dentistry is different and requires a separate approach. Only during special training on each and every aspect of dentistry can the assistant acquire appropriate skills in a practical way.