5

mgr biologii, dypl. hig. stom. Marta Moch 

 

 PL


Dezynfekcja wycisków stomatologicznych i prac protetycznych

 


słowa kluczowe:

dezynfekcja wycisków, dezynfekcja prac protetycznych


streszczenie:

Bezpieczna praca w gabinecie stomatologicznym to również świadomość zagrożeń jakie niosą ze sobą wyciski stomatologiczne i prace protetyczne. Aby uniknąć zakażeń krzyżowych pomiędzy pacjentem, personelem medycznym i pracownikami pracowni protetycznej konieczna jest dezynfekcja.


GB

Disinfection of dental impressions and prosthetic works


key words:

disinfection of impressions, disinfection of prosthetic works


summary:

Safe work In the dental office is also aware of the risks posed by impressions and prosthetic works. To avoid cross-infection between patients, medical personnel and employess of the dental laboratory is necessary disinfection.