mgr biologii, dypl. hig. stom. Marta Moch

 

 PL


Kontrola wewnętrzna w gabinecie stomatologicznym

 


słowa kluczowe:

audyt wewnętrzny, zakres, sposób i częstotliwość kontroli, raport


streszczenie:

W Polsce istnieje kilka ustaw i rozporządzeń, do których należy dostosować pracę w gabinecie stomatologicznym. Od połowy 2010 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie dotyczące kontroli działań, które mają zapobiegać w gabinecie szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Po przeprowadzeniu kontroli należy stworzyć raport, który podlega kontroli sanepidu.


GB

 


Internal control in the dental office

 


key words:

internal audit, range, manner and frequency control, report 


summary:

There are several laws and regulations in Poland to which must adapt the work in a dental office. Since middle of 2010 begun into force the Regulation on the control activities with will intended to prevent in office the spread of infections, and infectious diseases. After the inspection should to create a report that is controlled by ,,sanepid”.