12

 

 

 PL

DENTAMED Wrocław 2011 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Po raz dziesiąty firma Targi w Krakowie Sp. z o. o. zorganizowała w dniach 25-26 listopada 2011r. kolejną edycję targów regionalnych poświęconą stomatologii – Dolnośląskie Targi Stomatologiczne DENTAMED Wrocław 2011. Honorowy patronat nad imprezą objął prof. dr hab. Marek Ziętek, Rektor Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Swoją ofertę zaprezentowało 127 wystawców z Polski, Danii, Korei, Niemiec, Słowacji, Szwajcarii, USA, Włoch oraz Wielkiej Brytanii.

Podczas tegorocznego DENTAMED-u zostały zorganizowane dwa całodniowe szkolenia. W pierwszym dniu odbyła się X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla lekarzy dentystów we współpracy z Oddziałem Dolnośląskim Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego pt. „Estetyka w stomatologii”. W tegorocznej konferencji wzięło udział 137 osób. Drugiego dnia odbył się Kurs medyczny doskonalący dla higienistek i asystentek dentystycznych we współpracy z Polskim Towarzystwem Higienistek Dentystycznych pt. „Praca zespołu stomatologicznego w praktyce ortodontycznej – ergonomia, komunikacja oraz organizacja pracy”. Kurs ten został zorganizowany po raz pierwszy na Targach DENTAMED i wzięło w nim udział 80 osób.

Ponadto, na terenie targów odbyły się liczne prezentacje, szkolenia firm uczestniczących w wystawie, m.in. sesja szkoleniowa firmy Car-Line.

Już dizisja zapraszamy na kojeny DENTAMED we Wrocławiu, który odbędzie się w dniach 09-10 listopada 2012r. 


GB

 


key words:

 


summary: