04-2012-10

Mateusz Jurczyk, HCS Europe

 

 PL

Właściwa higiena rąk jako kluczowa metoda ograniczania zakażeń w stomatologii. Część III 


słowa kluczowe:


dobór mydła, jakość wody, temperatura wody, suszenie rąk, czas mycia, dobór preparatów dezynfekcyjnych, czas dezynfekcji


streszczenie:

Znajomość rozmaitych podejść do higieny rąk, sposobów transmisji patogenów i zagrożeń jakie za sobą niosą oraz podstawowych pojęć, takich jak mycie czy dezynfekcja higieniczna i chirurgiczna, pozwala każdemu, kto pracuje w środowisku medycznym, określić własny poziom wiedzy na ten temat. Poszerzenie tej wiedzy o znajomość obecnych na rynku typów preparatów myjących i dezynfekujących oraz najnowszych rozwiązań w systemach dozowania pozwala z kolei wybrać właściwy produkt dopasowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań. Często jednak wiedza ta nie wystarcza by ustrzec się od podstawowych błędów w zabiegach higienicznych. W dzisiejszym artykule wskażemy najczęściej popełniane błędy, co mamy nadzieję, będzie pomocne w praktycznym wykorzystaniu zdobytej dotychczas wiedzy.


GB

Correct Hand Hygiene – key method of infection control in dental practices. Part III


key words:

Soap Choice, Water Quality, Water Temperature, Drying of Hands, Time of Hand Washing, Hand Sanitizers Choice, Time of Disinfection


summary:

Reminding historical approach to hand washing and basic terms such as pathogen transmission, hand washing or hygienic and surgical hand disinfection, allows each Health Care Worker to assess own knowledge about Hand Hygiene. Learning about types of soaps, hand sanitizers and new types of dosing systems allows to choose right product, fitted to ones preferences and needs. Very often is not enough to avoid most common mistakes in Hand Hygiene. In last part of the cycle, most common mistakes will be pointed out, which should be helpful in correct, every-day Hand Hygiene.