04-2012-09

mgr biologii, dypl. hig. stom. Marta Moch

 

 PL

Pakowanie i przechowywanie wyrobów medycznych


słowa kluczowe:

opakowania papierowo-foliowe, przechowywanie wyrobów medycznych, testy do zgrzewarek, zgrzewarki


streszczenie:

Wykonując czynności pozwalające na przywrócenie jałowości i ponowne bezpieczne zastosowanie wyrobów medycznych wielokrotnego użycia nie zastanawiamy się nad tym, ile czynników decyduje i wpływa na pozytywny końcowy efekt naszej pracy. Dobór właściwego opakowania, odpowiedniej wielkości, prawidłowe jego zamknięcie, ułożenie w autoklawie i warunki przechowywania bezpośrednio wpływają na utrzymanie jałowości wewnątrz pakietu.


GB

 

Packaging and storage of medical devices


key words:

paper-foil packaging, storage of medical devices, testing for sealing, sealing


summary:

Performing activities allowing for the restoration of sterility and re safe use reusable medical devices we do not reflect on how many factors determine and influence on positive the final result of our work. Selection of the proper packaging, proper size, correct its closure, arrangement in the autoclave and conditions of storage immediately influence on maintain sterility inside the packing.