04-2012-08

mgr biologii, dypl. hig. stom. Marta Moch

 

 

 PL


Sterylizacja wyrobów medycznych w świetle najnowszych wytycznych


słowa kluczowe:

dezynfekcja, sterylizacja, wyroby medyczne jednorazowe, wyroby medyczne wielokrotnego użycia


streszczenie:

Luki w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące postępowania z wyrobami medycznymi wielokrotnego użycia powodują często wątpliwości wśród personelu medycznego oraz rozbieżności w zaleceniach sanepidu w różnych częściach naszego kraju. O ile byłoby łatwiejsze i bezpieczniejsze gdybyśmy wiedzieli dokładnie jak postępować prawidłowo i bezpiecznie w każdym obszarze pracy w gabinecie stomatologicznym. Aby wyjaśnić, ujednolicić i rozwiać wątpliwości warto zapoznać się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi sterylizacji wyrobów medycznych.


GB

Sterilization of medical devices in light of the latest guidelines


key words:

disinfection, sterilization, disposable medical devices, reusable medical devices


summary:

Gaps in the legal regulations in Poland for the handling of reusable medical devices often cause doubt among medical staff and the discrepancies in the sanepid's recommendations in different parts of our country. While it would be easier and safer if we knew exactly how to act properly and safely in all areas of work in a dental office. To explain, standardize, and dispel any doubts take a look at the latest guidelines for the sterilization of medical devices.