04-2012-06

dr n. med. Magdalena Szumska 

 

 PL

Psychologia polsko-angielska w recepcji gabinetu. Potrzeby ludzkie w zdrowiu i chorobie


słowa kluczowe:

umiejętność, psychologia, pacjent


streszczenie:

Właściwe słuchanie i robienie notatek jest kluczowe w recepcji gabinetu dentystycznego. Trzeba również zapewnić pacjenta, że pracują w tym miejscu dobrzy lekarze.


GB

Psychology in dentist reception – polish-english. Human needs in health and illness


key words:

skills, psychology, patient


summary:

Listening and taking notes is critical in dentist reception. You have to ensure clients that you work with good doctors.