04-2012-04

lek. stom. Karolina Mazurkiewicz, specjalista chirurgii stomatologicznej, Klinika Dentystyna Kryspin-Dent 

 

 PL

Profesjonalizm i empatia to klucz do sukcesu w chirurgii stomatologicznej i periodontologii 


słowa kluczowe:

chirurgia stomatologiczna, choroby przyzębia, empatia, leczenie kompleksowe, periodontologia, personel medyczny, profesjonalna komunikacja


streszczenie:

Asystowanie podczas zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej i periochirurgii to nie lada wyzwanie. Zdobyta wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne nie są gwarancją owocnej współpracy ze specjalistą chirurgiem. Na satysfakcję z pracy mają wpływ określone cechy osobowości. Dążenie do profesjonalizmu jest nieodłącznym elementem pracy nad współtworzeniem zespołu medycznego przeprowadzającego zabiegi na najwyższym poziomie. Osoby asystujące podczas kompleksowego leczenia chirurgiczno-periodontologicznego, które cechuje wysoki poziom empatii, mogą stać się kluczem do sukcesu w terapii.


GB

 Professionalism and empathy is the key to success in oral surgery and periodontics

 


key words:

oral surgery, periodontal diseases, empathy, comprehensive treatment, periodontics, medical personnel, professional communication


summary:

Assistance during procedures of dental and periodontal surgery is a true challenge. Theoretical knowledge and practical skills do not guarantee successful cooperation with the specialist surgeon. Job satisfaction is influenced by certain personality traits. The quest for professionalism is an integral part of the work on co-creation of a medical team performing the procedures at the highest level of quality. Assistants present during complex periodontal and surgical treatment who are characterized by a high level of empathy may be the key to success in therapy.